Història d'Audenis (4)

Audenis i Yamaha,

La nostra relació amb la marca Yamaha ve de lluny, l'any 1962 comencen els contactes amb el representant aleshores de Yamaha a Espanya, la firma Hazen.
Seu central de Yamaha Corporation. Hamamatsu, Shizuoka, Japó

El mes de març de 1980, vàrem ser invitats a visitar les diverses fàbriques que Yamaha té al Japó, també vàrem conèixer les activitats de la Fundació Yamaha de Tòquio, així com el funcionament de la seva xarxa d'escoles de música, establertes arreu del país. Hi van assistir en Josep Audenis i la Maria Prat. Al centre de la fotografia.

 Moment de la visita a la fàbrica de pianos Yamaha

Aquesta tasca de la Fundació Yamaha ofereix un servei interessant, 
doncs potència l'ensenyament de la música a petits i grans, per mitjà de mètodes senzills i divertits.

Com a resultat de la visita el mes de setembre d'aquell mateix any 1980 vam posar en marxa l'escola d'orgue Yamaha a la nostra antiga botiga al carrer de Balmes.

El setembre de 1985 vam subscriure un document amb la firma Hazen per la concessió de la llicència d'ensenyament del Mètode Yamaha.

Al mes de novembre del mateix any vam subscriure un conveni
per la utilització del nom:

Josep Audenis i Maria Prat al Japó

CENTRE MUSICAL YAMAHA

El 25 de juny de 1990 es va celebrar un concert a la Casa Elizalde amb la intervenció de Luis Estrella, director de les Escoles Yamaha a Espanya.

La col·laboració d'Audenis amb Yamaha s'ha anat ampliant tant amb pianos com en instruments electrònics, de vent, de corda i d'altres.

=====================================================================

Audenis y Yamaha,

Nuestra relación con la marca Yamaha viene de lejos, en 1962 empiezan los contactos con el representante entonces de Yamaha en España, la firma Hazen.

Sede central de Yamaha Corporation. Hamamatsu, Shizuoka, Japón

El mes de marzo de 1980, fuimos invitados a visitar las diversas fábricas que Yamaha tiene en el Japón, también conocimos las actividades de la Fundación Yamaha de Tokyo, así como el funcionamiento de su red de escuelas de música, establecidas en todo el país. asistieron  Josep Audenis y  María Prat.

Esta tarea de la Fundación Yamaha ofrece un servicio interesante, pues potencia la enseñanza de la música a pequeños y grandes, por medio de métodos sencillos y divertidos.

Como resultado de la visita el mes de septiembre de aquel mismo año 1980 pusimos en marcha la escuela de órgano Yamaha a nuestra antigua tienda en la calle de Balmes.

El septiembre de 1985 subscribimos un documento con la firma Hazen para la concesión de la licencia de enseñanza del Método Yamaha.

El mes de noviembre del mismo año subscribimos un convenio para la utilización del nombre:

CENTRO MUSICAL YAMAHA

El 25 de junio de 1990 se celebró un concierto en la Casa Elizalde con la intervención de Luis Estrella, director de las Escuelas Yamaha en España.

La colaboración de Audenis con Yamaha se ha ido ampliando tanto con pianos como en instrumentos electrónicos, de viento, de cuerda y otros.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

PSR SX EL SIGUIENTE NIVEL

Contribució de Josep Audenis a la difusió de la flauta de bec a Catalunya. Història d'Audenis (5)