El C3X una mostra d'exel·lència (1)

En aquesta sèrie d'articles us volem mostrar alguns dels instruments de la nostra botiga que han tingut més èxit al llarg dels anys, comencem per l'eix principal de la nostra botiga: el Piano

 Piano C3X

 En la cerca de la perfecció es quan les tradicions emergeixen. En gairebé mig segle, el món dels
Pianos de Cua han evolucionat a través d'un procés gradual de refinament. El Piano de Cua C3X va ser construït en aquesta saviesa, tècnica i experiència, amb artesans que aboquen tots els seus coneixements a la creació d'un instrument que va dur passos nous i valents a l'ampli camp del disseny de pianos. El C3X porta aquesta feina més enllà, proporcionant un so clar amb un atac net, un to brillant, i harmonies transparents, tot va revestit dins d'una elegant forma.

       
           El C3X, aprofita les millores tant en ressonància com en control expressiu, és un producte que reflecteix el compromís de Yamaha amb la minuciositat. La sèrie C, que disposa d'una àmplia varietat de models, compleix amb els requisits de gairebé qualsevol intèrpret. Una reverberació transparent i una sumptuosa capacitat harmònica permeten al C3X complir els estrictes requisits d'un intèrpret professional en quant a un excel·lent control expressiu.

   Les millores en les especificacions de les cordes amb recobriment de coure generen tons purs, excel·lentment afinats i baixos harmoniosos. Les manécs dels martells d'aguts amb forma cilíndrica, semblants als dels pianos de concert, milloren la resposta dinàmica i tonal. Els ponts fabricats amb les més fines fustes, seleccionades per a complementar cada disseny d'escala, proporcionen una transmissió de so superior. Les especificacions de muntura, ajustades a les característiques de cada model, proporcionen una força, estabilitat i ressonància optimitzades. La producció de models específics fa que es presti més atenció a l'afinació, les veus i la regulació per a obtenir una òptima execució a llarg termini. La precisa alineació, nota per nota, del punt d'atac produeix tons més clars i vius. La gran precisió en la instal·lació de la sordina proporciona un control expressiu i una pressió de pedal superiors.

     La sèrie CX fa un pas més en aquesta direcció, oferint un so caracteritzat per la seva lluentor i el seu caràcter, emmarcat en conjunt de formes elegants i fluides.

El resultat final es tradueix en una sèrie d'instruments amb un to refinat i un disseny arriscat, producte de llargs anys dedicats a la innovació, que ha permès a Yamaha  mantenir-se fidel a la seva herència musical. Els pianos de la sèrie CX representen un nivell de progrés proporcional al nombre d'anys que commemora el 125 Aniversari de Yamaha, progrés que transformarà qualsevol habitació en una sala de concerts.


Per a més informació us recomenem que visiteu la pàgina oficial de Yamaha

========================================================================

En esta serie de artículos os queremos mostrar algunos de los instrumentos de nuestra tienda que han tenido más éxito a lo largo de los años, empezamos por el eje principal de nuestra tienda: el Piano
Piano C3X


En la busca de la perfección es cuando las tradiciones emergen. En casi medio siglo, el mundo de los Pianos de Cola han evolucionado a través de un proceso gradual de refinamiento. El Piano de Cola C3X fue construido en esta sabiduría, técnica y experiencia, con artesanos que abocan todos sus conocimientos a la creación de un instrumento que llevó pasos nuevos y valientes al amplio campo del diseño de pianos. El C3X lleva este trabajo más allá, proporcionando un sonido claro con un ataque neto, un tono brillante, y armonías transparentes, todo va revestido dentro de una elegante forma.

El C3X, aprovecha las mejoras tanto en resonancia como en control expresivo, es un producto que refleja el compromiso de Yamaha con la minuciosidad. La serie C, que dispone de una amplia variedad de modelos, cumple con los requisitos de casi cualquier intérprete. Una reverberación transparente y una suntuosa capacidad armónica permiten al C3X cumplir los estrictos requisitos de un intérprete profesional en en cuanto a un excelente control expresivo.

Las mejoras en las especificaciones de las cuerdas con recubrimiento de cobre generan tonos puros, excelentemente afinados y bajos armoniosos. Las mangos de los martillos de agudos con forma cilíndrica, paecidos a los de los pianos de concierto, mejoran la respuesta dinámica y tonal. Los puentes fabricados con las más finas maderas, seleccionadas para complementar cada diseño de escala, proporcionan una transmisión de sonido superior. Las especificaciones de montura, ajustadas a las características de cada modelo, proporcionan una fuerza, estabilidad y resonancia optimizadas. La producción de modelos específicos hace que se preste más atención a la afinación, las voces y la regulación para obtener una óptima ejecución a largo plazo. La precisa alineación, nota por nota, del punto de ataque produce tonos más claros y vivos. La gran precisión en la instalación de la sordina proporciona un control expresivo y una presión de pedal superiores.

La serie CX da un paso más en esta dirección, ofreciendo un sonido caracterizado por su brillo y su carácter, enmarcado en conjunto de formas elegantes y fluidas.

El resultado final se traduce en una serie de instrumentos con un tono refinado y un diseño arriesgado, producto de largos años dedicados a la innovación, que ha permitido a Yamaha mantenerse fiel a su herencia musical. Los pianos de la serie CX representan un nivel de progreso proporcional al número de años que conmemora el 125 Aniversario de Yamaha, progreso que transformará cualquier habitación en una sala de conciertos.Para mayor información os recomendamos que visiteis la página oficial de Yamaha

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

PSR SX EL SIGUIENTE NIVEL

Contribució de Josep Audenis a la difusió de la flauta de bec a Catalunya. Història d'Audenis (5)